De Weinschenker
Historisch wijntransport

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.

Algemene mededelingen en tips om de wijn- en andere lijsten van De Weinschenker optimaal te gebruiken.
Adresgegevens van De Weinschenker
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
 1. Op alle aanbiedingen van De Weinschenker zijn volgende leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. Op wens sturen wij u een exemplaar of leveren het met de bestelling
 2. De aanbiedingen zijn in beginsel vrijblijvend, tenzij wij een bepaalde geldigheidsduur aangeven.
 3. Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuiste opgave van gegevens in deze homepage of andere aanbiedingen.
 4. Overeenkomsten, alsmede nadere toezegging en / of wijzigingen, zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging.
 5. De Weinschenker garandeert de goede staat van alle aangeboden producten. Defecte flessen of flessen die niet naar de smaak van de klant zijn, worden retour genomen en terug betaald.
 6. Onder ‘defecte flessen’ in punt 5 verstaan wij gebroken, aangebroken flessen of flessen waarvan het glas beschadigd is. Onder ‘flessen, die niet naar de smaak van de klant zijn’ in punt 5 worden een, hooguit twee geopende flessen van dezelfde soort van de betreffende levering verstaan.
 7. Prijswijzigingen worden uitdrukkelijk voorbehouden.
 8. Indien een prijswijziging wordt doorgevoerd, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.
 9. De klant heeft het recht de overeenkomst ten allen tijde zonder kosten te ontbinden zonder opgave van redenen per tel.: 0492-772155 of schriftelijk met brief aan De Weinschenker, van den Elsenstraat 12 A, 5694 NG Son en Breugel of per e-mail: De Weinschenker
 10. Reeds ontvangen wijn of andere artikelen van De Weinschenker kunnen het liefst met opgave van reden binnen 14 dagen na ontvangst retour gegeven worden.
  Het retourhalen gebeurt in afspraak met De Weinschenkers om extra transportkosten te sparen.
 11. Behalve bij uitzondering worden geen transport- of verpakkingskosten berekend.
  Mogelijke uitzonderingen zijn:
  a. extra transportkosten betreffende levering aan verschillende adressen en / of bijzondere verpakkingen;
  b. levering in andere dan de gebruikelijke hoeveelheden.
 12. Levertijden worden voor iedere aflevering met de klant met dag en tijd bij benadering afgesproken en uitgevoerd. Overschrijding hiervan geeft nimmer recht op schadevergoeding. De maximale levertijd is 30 dagen waarna de klant het recht heeft de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.
 13. Bij ontvangst dient het geleverde gecontroleerd te worden op toestand, volledigheid en in overeenkomst met de bijhorende rekening. In geval van overmacht kunnen wij onze verplichtingen opschorten of onze overeenkomst ontbínden.
 14. Betaling bij voorkeur bij de aflevering of indien niet anders is overeen gekomen uiterlijk binnen 14 dagen na leverdatum op onze bank- of girorekening. Na verloop daarvan wordt een rente van 1 ¾ % per maand berekend.
 15. Bij klachten betreffende de geleverde producten verzoeken wij uitdrukkelijk direct kontact met
  De Weinschenkers op te nemen via de onder artikel 8 genoemde kanalen.
 16. Alle persoonlijke en andere gegevens van klanten zijn uitsluitend bestemd ter inzage van De Weinschenker en worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld. Op verzoek van de klant verwijderen wij de gegevens uit de administratie.
 17. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige partij.
 18. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het totaal verschuldigde bedrag.
 19. Zolang de tegenpartij zijn verplichtingen niet volledig is nagekomen, blijven alle door ons geleverde goederen eigendom van De Weinschenker
Algemene mededelingen en tips
om de wijnlijsten in de website van De Weinschenker optimaal te gebruiken
.
Wij houden uiteraard zo veel mogelijk de oogstjaren en de betrekkelijke voorraad bij, toch kunnen wij geen garanties geven betreffende de juiste vermelding van prijzen, oogstjaar en andere gegevens.
Alleen schriftelijke bevestigingen zijn bindend.
Een met naam bekende wijn (of het betreffende oogstland of druivensoort) is te vinden door te ‘klikken’ op Wijn-Landen en de navolgende pagina’s of via de Wijn-Index.
Middels de zoekmachine, die onderaan in de pagina van de Wijn-Kelder staat, is een gezochte wijn met het intypen van het trefwoord (of een deel daarvan) zoals de naam van de gezochte wijn of wijnstreek en dergelijke in de alle websites van De Weinschenker in meer dan 485 pagina’s te vinden.
De derde uitstekende mogelijkheid om een begrip of wijn te vinden is gegeven in de SiteMap. Daar zijn alle sites van deze website naar logische opvolging aangegeven.
Indien geen vermelding van het volume is aangegeven, zijn de flessen gebotteld met een inhoud van 0,75 liter.
Bij een afwijkende inhoud is de juiste inhoud aangegeven zoals
 0,094 ot 0,1 liter huitieme of glaasje;
 0,1875 of 0,2 liter quart of kleintjes;
 0,375 liter demi-bouteille of halfjes;
 0,5 liter single;
 1 liter fles (familia);
 1,5 liter magnum;
 3 liter jeroboam;
 4,5 liter rehoboam;
 6 liter methusalem;
 9 of 10 liter salamanazar en
 15 of 16 liter nabuchodonosor.
Ook hierbij zijn vergissingen en tussentijdse wijzigingen niet uit te sluiten.
Wij besteden de grootste zorg aan de correcte invulling van alle lijsten, toch zijn wij niet aansprakelijk voor foutieve vermeldingen van welke aard ook.
Afwijkingen in prijs en andere verschillen in de beschrijving en waarden van alle aangeboden producten behouden wij ons uitdrukkelijk voor.
Indien geen vermelding van de kleur bij de wijn is aangegeven, dan is het meestal een witte wijn. Onder witte wijn is te verstaan dat het zich niet om een wijn met rode kleur of rosé kleurige wijn handelt.
Ondanks controle van alle in de lijsten vermelde producten met de aangegeven waarden van de producent kunnen wij hierop geen garantie geven.
Alleen met een schriftelijke bevestiging zijn toezeggingen zoals bestellingen met de aangegeven flessen, prijzen en diensten bindend.
een half glasje sekt
En nu met de train naar de weinschenker

Adresgegevens:
De Weinschenker
Van den Elsenstraat 12 A
5694 NG Son&Breugel
KvK Eindhoven 61988138
weinschenker@upcmail.nl
http://www.weinschenker.nl


(0031) 0492-772155

Proost   Zum Wohle   Prosit   Salute   Cherio   Sante
Wijn-Flessenpost naar De Weinschenker
™De Weinschenker1003