De Weinschenker
wijn bij de apotheek halen?

Overzicht alle artikelen betreffende: Wijn en Gezondheid

Wijn in het Ziekenfonds
Wijn maakt sneller zwanger


Trefwoorden: Alzheimer, Apstein, Arthur Klatsky, beroerte, bier- of sterke-drankdrinkers, cardiovasculaire ondergang, CBS, Cees van Casteren, De Limburger, dementie, Denemarken, Hubrecht Duijker, galblaas, EFFF in Maastricht, hart- en vaatziekten, nierstenen, French Paradox, Kaiser Permanente Medical Center in Oakland, Proefschrift, prostaat- en longkanker, osteoporosis, oxidatie, Quatorze Juillet, sociaal-economische komaf, polyfenolen, Montes Reserve Cabernet Sauvignon uit Chili, Harvard School of Public Health, Eric Rimm, dr. Serge Renaud, suikerziekte, Swindon, Great Western Hospital, Morley Shafer, 60 Minutes, vakblad Lancet, TNO-studie, Wijn op recept

Wijn in het Ziekenfonds  Een ziekenhuis in het Zuid-Engelse Swindon had op 2 juli jongstleden een Europese primeur. Het Great Western Hospital schreef toen namelijk al haar hartpatiënten rode wijn voor: Montes Reserve Cabernet Sauvignon uit Chili, 2x daags een glas. Deze wijn is bij De Weinschenker te koop: Montes Reserve Cabernet Sauvignon.
Wijn op recept; koren op de molen voor Hubrecht Duijker die al vier jaar geleden ervoor pleitte om wijn verplicht te laten schenken in ziekenhuizen, bejaardeninstellingen en verzorgingstehuizen.
Cees van Casteren ging terug naar de ontstaansgeschiedenis van de interesse in wijn en gezondheid en maakt de balans op van twaalf jaar onderzoek.
Zeventien november 1991 was zowel The Fourth of july als Quatorze Juillet voor de Amerikaanse wijnindustrie. Het was de dag dat CBS in haar programma 60 Minutes voor het eerst de 'French Paradox' uitzond. In de uitzending legde correspondent Morley Shafer uit dat Fransen langer leven en minder hartaanvallen hebben dan Amerikanen ondanks dat ze meer roken, minder aan sport doen en vetter eten. Het antwoord op dit raadsel, volgens Morley die hiervoor wereldwijd meerdere medische experts had geraadpleegd, zou alles te maken hebben met Frankrijk's liefde voor.. wijn.
Immers, de Fransen dronken méér dan tien keer zoveel wijn per hoofd van de bevolking dan aan de overkant van de plas en de experts waren van mening dat er iets in het gegiste druivensap moest zitten - met name in rode wijn - dat onze Gallische vrienden zou helpen behoeden voor te snelle cardiovasculaire ondergang.
Dat wijn goed is voor hart en bloedvaten en dat daarvoor wetenschappelijk bewijs bestaat, was eigenlijk niet nieuw. Al twee decennia vóór 60 Minutes had een Amerikaanse studie het bewijs daarvoor geleverd. De resultaten werden nota bene gepubliceerd in het toonaangevende Britse vakblad Lancet. Maar desondanks waren vóór die historische uitzending in 1991 niet meer dan een handvol mensen buiten de medische wereld op de hoogte van het feit dat wijn niet alleen maar lekker maar ook goed voor je is.
Mede daardoor was de reactie op deze 60 Minutes, die door miljoenen Amerikanen op TV werd gevolgd, dramatisch. In de vier weken volgend op het programma schoot de verkoop van rode wijn omhoog met maar liefst 2,6 miljoen flessen - oftewel bijna 50 procent - vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. En tot op de dag van vandaag ligt de consumptie van rode wijn in Amerika beduidend hoger dan witte wijn, een effect dat men nog altijd toeschrijft aan 17 november 1991.
Huidige inzichten  Sinds dat CBS de French Paradox uitzond, zijn er honderden studies naar de gezondheidseffecten van wijn gedaan. De inkt van de ene publicatie is nog niet opgedroogd of nóg nieuwere inzichten worden alweer gepresenteerd. En niet zelden spreken de resultaten van onderzoeken elkaar tegen; er zijn waarschijnlijk intussen even zovele meningen over wijn en gezondheid als er druivenrassen zijn.
Maar één ding staat inmiddels wel vast: met twaalf jaar meer onderzoek is de theorie van de French Paradox steviger verankerd dan ruim een decennium geleden.
'Het bewijsmateriaal dat matig drinken positieve gezondheidseffecten heeft, is overweldigend en consistent', zegt prof. dr. Eric Rimm van Harvard School of Public Health. 'Met uitzondering van de relatie tussen roken en longkanker bestaan er maar weinig verbanden die zo eenduidig zijn beschreven in de literatuur'.
Voor sommige experts is de echte vraag dan ook niet langer of matig drinken goed voor je is maar juist of algehele onthouding slecht voor je is.
Wijn in het Ziekenfonds?  En aangezien een TNO-studie dit jaar gepresenteerd tijdens de EFFF in Maastricht liet zien dat gematigd alcoholgebruik ook nog positieve sociale effecten heeft, lijkt wijn het universele wondermiddel van deze tijd te worden.
Hoewel enkele studies een verband suggereren tussen alcoholgebruik en verhoogd risico op borst- en darmkanker, staat daar een groeiende berg aan bewijs tegenover dat matig drinken het risico juist verminderd op een beroerte, suikerziekte, prostaat- en longkanker, osteoporosis, nierstenen, galblaas, Alzheimer en andere vormen van dementie.
Het zette Hubrecht Duijker in 1999 zelfs aan om er in De Limburger voor te pleiten om wijn in het Ziekenfonds op te nemen. Duijker: 'Je zou eens moeten uitrekenen welke besparingen de gezondheidszorg zou maken bij een toename van gematigde wijnconsumptie. Ik denk er niet alleen zo over. Ik ken een cardioloog die het uit gezondheidsoogpunt een schande vindt dat wijn wordt belast.'
Wijn, bier of jonge klare?  Duidelijk is dus dat gematigde consumptie van wijn goed voor je is; veel minder duidelijk is echter welke rol het alcoholgehalte speelt ten opzichte van de andere eigenschappen van wijn. Met andere woorden, is er qua gezondheidseffect wel een verschil tussen wijn, bier en sterke drank en zo ja, wat veroorzaakt dan dat onderscheid?
Een van de experts die indertijd in 60 Minutes werd geīnterviewd, dr. Serge Renaud, bijgenaamd de vader van de French Paradox, beweert dat studies door zijn eigen instituut in Frankrijk en door onderzoekers in Denemarken aantonen dat wijndrinkers inderdaad beter beschermd zijn tegen hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, kanker en dementie dan bier- of sterke-drankdrinkers.
Het onderscheid zou met name veroorzaakt worden doordat wijn, met name rode wijn, rijk is aan polyfenolen, stoffen die het proces van oxidatie kunnen voorkomen. En oxidatie wordt vooral in verband gebracht met het enger worden van de bloedvaten, met de vorming van bloedproppen en met de groei van tumoren.
Het tegengaan van oxidatie kan aldus die theorie bescherming betekenen tegen hart- en vaatziekten, kanker en andere ziekten die de normale functie van weefsels en cellen aantasten. En hoewel Renaud's bevindingen onlangs nog werden bevestigd in een studie van meer dan 100.000 volwassenen door het Kaiser Permanente Medical Center in Oakland, geeft voormalig hoofd cardiologie dr. Arthur Klatsky toe dat het bijna ondoenlijk is het relatieve effect te bepalen van die polyfenolen op de gezondheid van wijndrinkers.
Een kwestie van cultuur  Velen menen dan ook dat het de stijl van drinken is in plaats van 's wijn's polyfenolen dat het gegist druivensap onderscheidt van bier en sterke drank.
'Het is minder belangrijk wat je drinkt dan hoe je het drinkt' meent Rimm. Dit wordt bevestigd in de TNO-studie van januari 2003; een persoon die dagelijks twee glazen wijn bij het eten geniet, drinkt ongeveer dezelfde hoeveelheid alcohol als degene die op de uitgaansavond zo'n 12 biertjes of breezers drinkt maar het effect op de gezondheid is heel verschillend.
Een andere reden waarom dat wijnliefhebbers het beter doen, lijkt hun sociaal-economische komaf te zijn; ze behoren tot een bevolkingsgroep die sowieso gezonder leeft. Het is dus ook een kwestie van cultuur.
Het debat over de French Paradox en de gezondheidsdeugden van wijn versus andere alcoholische dranken zal nog wel enkele decennia voortduren. Sommigen menen dat hoeveel men zou moeten drinken - en óf men überhaupt zou moeten drinken - geheel aan de persoon moet worden overgelaten.
'Ik zou mijn studenten niet vertellen dat ze wijn moeten drinken omdat het goed voor ze is', stelt Apstein. '
Het unieke van alcohol is dat het rare effecten teweeg kan brengen. Sommige personen komen thuis van een drankje en molesteren hun partner of veroorzaken onderweg ongelukken'.
Daarentegen lijkt het ook niet verstandig in een samenleving waar hart- en vaatziekten veruit de belangrijkste doodsoorzaak vormen, mensen te overtuigen van geheelonthouding.
Proefschrift tenslotte meent dat de beste benadering die van gematigd gebruik is, van één of twee glazen wijn per dag, bewust van de risico's van alcohol zonder de strijders voor geheelonthouding de kans te geven ons af te houden van een van de grote genoegens van het leven: wijn.
recept


Wijn maakt sneller swanger
Een paar glazen wijn per dag kunnen de kans op zwanger raken vergroten, suggereert een studie van 30.000 vrouwen in Denemarken. De Deense dames die allemaal zwanger wensten te worden, werden ondervraagd over hun drinkgewoonten en wat bleek? Diegenen die gematigd wijn dronken, werden sneller zwanger dan diegenene die bier, sterke drank of helemaal geen alcohol gebruikten.
Het Deens epidemiologisch centrum, bevestigde dat de studie een verband tussen vruchtbaarheid en wijn had aangetoond maar dat ook het gezondere dieet van wijndrinkers een rol zou kunnen spelen.
in verwachting
Proost   Zum Wohle   Prosit   Salute   Cherio   Sante
Wijn-Flessenpost naar De Weinschenker
™De Weinschenker1003